Še en posebnež med bobovci, ki žari v rdeči barvi. Dovolj mehek je razvil svojo sladkobo, brez kisline. Je še vedno malo trša in prijetno sočna jab’ka.


Paplerjev bobovec

3